Të dashur banore te F. Brodec, kjo faqe është e dedikuar posaçërisht për reklamimet e
pronës suaj si dhe faqe informative e Fshatit tuaj.
Me nderime të përzemërta,mbetet e hapur për ju P
RONA KOMBËTARE.
PRONA KOMBËTARE
FSHATI BRODEC
Tel : 0044 208 564 9196 Mob : 0044-777 4032 320  E-maili:kontakto@pronakombetare.com
BRODECI
Lusim banorët e Fshatit Brodec që të na shkruajnë për Fshatin e bukur
Brodec dhe të kaluarën historike të banorëve dhe fshatit.
Prona kombëtare bën reklamim gratis për Brodecasit.
Prandaj luteni që të na dërgoni materiale për reklamim.
Me respekt Pronakombëtare.